Untitled

Importní připojení slouží k nastavení propojení mezi externím systémem a TRANSLADO APP, aby se do něj mohla dostat data produktů.

Lze nastavit i více typů importních připojení v různých jazycích. POZOR: V tomto případě je potřeba mít na paměti, aby se v rámci různých importních zdrojů nevyskytovaly u různých produktů stejné identifikátory (pak by se data produktu nahodile přepisovala).

Typy importních připojení

Možnosti nastavení importního připojení

Požadavky na feed

(červeně označené elementy jsou povinné)