Pro propojení EXPANDO APP a Shoptet prosím nevytvářejte novou registraci v EXPANDO APP.

  1. Stačí na přihlašovací stránce zvolit tlačítko „Přihlásit se pomocí Shoptet“.

    Snímek obrazovky 2022-04-27 v 15.24.03.png

  2. V dalším kroku zadat URL adresu vašeho e-shopu.

    Snímek obrazovky 2022-04-27 v 15.25.00.png

  3. Všechny produkty se automaticky naimportují z vašeho Shoptetu.

<aside> ☝🏼 Pokud se rozhodnete, že nechcete nějaké produkty ze Shoptetu na marketplace prodávat:

</aside>