V přehledu objednávek je k dispozici výpis všech vytvořených objednávek pro překlad. Objednávka se vytváří vždy při akci “Přeložit” nebo na základě zpracování automatických pravidel → Jak automatizovat proces překladu a exportu U objednávek lze sledovat jejich stav, je možné filtrovat objednávky a zobrazit detailní informace konkrétních objednávek.

<aside> ℹ️ Některé typy objednávek mohou podléhat schválení správcem systému. Překlad začne až po schválení objednávky. Aktualizace překladu nepodléhá schvalování.

</aside>

Ukázka přehledu objednávek

Untitled

Přehled objednávek

Popis sloupců v přehledu objednávek

Vysvětlivky k jednotlivým sloupcům:

ID objednávky

Jazyky

Překlad

Stav

Počet překladů