Aplikace TRANSLADO je přizpůsobena pro e-commerce a umožňuje chytrou a efektivní kontrolu překladů s minimální ztrátou času (u méně důležitých částí překladu nebo při opakovaných kontrolách).

Hlavní výhody TRANSLADO

Kvalita překladů


TRANSLADO pracuje s konceptem dvou úrovní překladů AUTO a PRO překlady

AUTO překlad klade důraz na rychlost překladu a publikaci produktů on-line, aby se mohly co nejdříve začít prodávat. ****Mohou být méně kvalitní - Machine translations se ale každým dnem vylepšují, dnes jsou v průměru na 60-70% lidského překladu. Proto nabízíme možnost je manuálně upravovat, aby byl výsledek co nejkvalitnější.

Eshop se poté může z byznysového hlediska (produkty - co se prodávají, novinky, co jsou skladem) rozhodnout, které důležité části či produkty:

<aside> 🔥 Představme si hybridní přístup, kdy máte lokálního country managera a ten zná daný jazyk - a chce kontinuálně kontrolovat, jak se produkty překládají a publikují.

</aside>


TRANSLADO mu dává několik možností průběžné kontroly překladů.

4 možnosti kontroly kvality

a, korekce TOP POLOŽEK

TRANSLADO používá unikátní zdroj na rozpoznání opakovanosti textů, frází, slov i souvětí. Tyto fráze dokáže vypsat a umožní jejich kontrolu a opravu. Nejčastější fráze jsou často ty, které nejvíce prodávají. Korekce až 20 % jednotlivých frází umožňuje vylepšení textového obsahu u 60-80 % produktů. Překlad jednotlivých položek/slov je propojen s databází všech produktů, kde se daná položka/slovo vyskytuje a takto spolu kooperují.

Untitled