V přehledu kategorií a parametrů naleznete všechny položky, které se naimportovaly z vašich importních připojení.

<aside> ℹ️ Pro správné zalistování produktu na cílový eshop je potřeba zajistit alespoň jeden z těchto předpokladů

Ukázka přehledu

Untitled

Popis sloupců v přehledu:

Název / ID

Počet produktů

Překlady

Zalistování

Akce

Přeložit - ****pomocí akce můžete zajistit překlad textu kategorie (název, popis, …) do vybraných jazyků v požadované úrovni AUTO/PRO

Napárovat