TRANSLADO automatizuje práci s AI texty a pracuje jako chytrý CAT nástroj (Co je to CAT nástroj) pro překlad, kde překládá pouze unikátní texty v rámci Vašich textů.

Ceny za jednotlivé funkce najdete v → Ceny v aplikaci.

Pro přesný propočet ceny (ideální udělat před prvním překladem v TRANSLADO) můžete provést cenovou analýzu překladu. Ta spustí kompletní analýzu textů nad vybranými produkty a určí přesnou cenu za AUTO překlad těchto produktů → Jak udělat cenovou analýzu překladu