Lze namapovat jakékoli CSV s Vašimi produkty, ideální online verze, která může být průběžně doplňována o nové produkty apod.

Untitled

V dalším kroku si Importní soubor pojmenujete, nastavíte jazyk zadávaných dat (pozor, soubor musí obsahovat data pouze v jednom jazyku).

Untitled

Untitled

Importní připojení slouží k nastavení propojení mezi externím systémem a TRANSLADO APP, aby se do něj mohla dostat data produktů.

Lze nastavit i více typů importních připojení v různých jazycích. POZOR: V tomto případě je potřeba mít na paměti, aby se v rámci různých importních zdrojů nevyskytovaly u různých produktů stejné identifikátory (pak by se data produktu nahodile přepisovala).

Možnosti nastavení importního připojení

Požadavky na feed

(červeně označené elementy jsou povinné)

Povinné pole k importu vašeho csv souboru:

Untitled