Naše aplikace synchronizuje z vašeho zdroje dat cenu a stav skladů na všechny aktivní Marketplaces. Následujícím způsobem můžete tuto synchronizaci pozastavit pro více produktů najednou.

<aside> ⚠️ Tato funkce EXPANDO APP se týká pouze Marketplace Amazon.

</aside>


  1. V menu přejděte do sekce "Produkty".

  2. Objeví se seznam produktů a v pravo nahoře najdete tlačítko "Blokování produktů/ Odblokování produktů", na které klikněte.

Snímek obrazovky 2022-09-09 v 9.57.34.png

3. Do okna vložte seznam SKU produktů, které chcete vypnout.

4. Zvolte zda chcete synchronizaci produktů Blokovat nebo Odblokovat

5. Je potřeba zvolit pro který Marketplace chcete synchronizaci produktu zablokovat

Snímek obrazovky 2022-09-09 v 9.59.12.png

6. Hotovo ✅ pro kontrolu můžete zkusit najít produkt, který jste chtěli vypnout - mělo by u něj být žluté tlačítko označující "pauzu".


NÁVOD NA VYPNUTÍ PRODUKTU NA AMAZONU

  1. Přihlaste se na Amazon.

  2. Klikněte na "inventory" a "Manage inventory".

  3. Vyhledejte produkt, který chcete pozastavit (podle SKU, ASIN, EAN,...) a zaškrtněte (označte) políčko vlevo.

  4. Vyberte předposlední možnost "detele products and listings".

  5. Pokud prodáváte ve více zemích, nezapomeňte, že toto musíte udělat pro každý marketplace zvlášť!