Ve slovníčku pojmů Vám chceme přiblížit některé termíny, se kterými se ve světě kolem Amazonu můžete setkat.


<aside> ✅ Pokud byste měli nějaké otázky nebo dotazy, kontaktujte nás na [email protected]

</aside>

Vysvětlení jednotlivých pojmů